Konopa

(občanské sdružení, dnes - podle nového občanského zákoníku - zapsaný spolek) je nestátní nezisková ekologická a osvětová organizace založená na práci dobrovolníků.

Nabízí

přednášky, besedy, výukové programy, osvětové akce, stánky a výstavy, organizaci seminářů, konferencí, odborné poradenství a konzultace.

  • Konopí – pěstování a prvotní zpracování konopí; konopí a životní prostředí; historie využívání konopí; lokální hospodaření; konopné výrobky a jejich dopad na člověka; konopné potraviny; konopí v medicíně, konopí – obnovitelný zdroj surovin a energie; konopí jako droga ad.
  • Šetrná energetika – obnovitelné energie vs. fosilně-nukleární energetika
  • Zelené festivaly – jak zorganizovat kulturní akci a šetřit přitom životní prostředí?
  • Ekologický management výroby – na co si dávat pozor v každodenním provozu vaší organizace? Jak najít ty nejvýznamnější problémy a nejefektivnější řešení?

Konopa.Klub

je otevřený pro všechny, kteří chtějí podpořit naší činnost, získávat přehled o aktuálním konopném dění, využívat výhod při účasti na našich akcích nebo se aktivněji zapojovat do uzavřených diskusí nebo do přípravy akcí pro veřejnost.

Na www.konopa.cz naleznete přihlášku a podmínky členství. Výši příspěvku si můžete určit sami podle svého uvážení a možností. Za základní výši příspěvku považujeme částku cca 500,- Kč, studenti bez vlastního výdělku, důchodci a občané s nižšími příjmy se mohou stát členy po zaplacení příspěvku od 200,- Kč. Členský příspěvek je možné uhradit i bez financí, například dobrovolnickou prací.